TS16949 תקן תעשיית הרכב

יצרני הרכב דורשים מספקיהם להתעיד את מערכת האיכות שלהם לעמידה בדרישות ספציפיות של תעשיית הרכב. זוהי דרישה חוזית, המתאימה לארגונים המייצרים פריטים וחומרים ולכאלה הנותנים שירותים לתעשייה זו.

התעדה של NQA, באמצעות מכון התקנים הישראלי למערכת ניהול איכות בתעשיית הרכב (לפי דרישות התקן הבין-לאומי ISO/TS16949:2002 ) מעידה על כך שהארגון נקט באמצעים המתאימים בכדי לממש את מחויבותו לאיכות מוצריו.

יתרונות תקן TS16949 :

 • זיהוי וניהול תהליכים, הגדרה של מדדים ויעדים לשיפור
 • התאמה לדרישות החוזיות בשוק
 • צמצום ההוצאות על אובדן חומר
 • שיפור השירות ושימור לקוחות
 • הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות )
 • הפיכת תהליכי העבודה לאפקטיביים ויעילים
 • בטחון ללקוחות ובעלי העניין כי הארגון מעמיד את הדאגה לאיכות בעדיפות גבוהה

 

תהליך ההסמכה

שלב א'

 • כתיבת  נהלי החברה כולל מדריך איכות.
 • אישור הנהלים ומדריך האיכות על ידי הגוף המתעד
 • קביעת מדדים ויעדים לתהליכים העיקריים בחברה.

שלב ב'

 •  הטמעת יישום תהליכים על פי הנהלים .
 •  מבדקים פנימיים כהכנה למבדק ההסמכה.
 •  מבדק הסמכה וסיום הפעילות המתקנות שלאחריו.