שירותי איכות


תכנון וניהול מערכות איכות וקבלנות משנה בהתאם לצורכי החברה

אחריות ניהולית ותפעולית על מערך אבטחת איכות של החברה הכולל :

 • הכנת ארגונים והעברתם להסמכת לתקני: ISO14001 9001:2008 ISO TL-9000 , OHSAS 18001 ו- AS9101
 • הקמה וניהול מערכות אבטחת איכות משולבות פיתוח , הנדסה, תפעול ושרות לקוחות כולל כתיבה והטמעת נהלים ותהליכי עבודה, קביעת מדדים ותקני ביצוע. מעורבות בתהליכי:
   (PoC (Proof of Concept
   (NPI (New Product Introduction
 • הפעלה וניהול מערך מבדקים פנימיים להטמעת נהלים ותהליכי עבודה בארגון.
 • ריכוז הטיפול בתלונות לקוחות ועריכת סקרי שביעות רצון לקוחות.
 • ניהול וריכוז נושא עלויות איכות בחברה.
 • אחריות על הפעלת מערך ה – QC של החברה.
 • ניהול מדדי החברה – הגדרת מדדים ויעדים לתהליכים, איסוף וניחתוח ממצאים, תכנון ומעקב יישום אחר פעילויות מתקנות ומונעות לטובת שיפור ויעול התהליכים.
 • הסמכה ובקרת ספקים וקבלני משנה של החברה – כולל מדידת בצועים (איכות, לו"ז ו- VALUE ) ובדיקות קבלה במקור.
 • ניהול מערך הדרכה והסמכת עובדים בחברה.

הכנת ארגונים להסמכה לתקנים.

 • כתיבת והתאמת נהלים לדרישות התקן.
 • כתיבת מדריך האיכות של הארגון.
 • הדרכת התקן ונהלי הארגון בקרב עובדי הארגון.
 • מבדקי הטמעה ויישום נהלים בארגון.
 • לווי פעולות מתקנות פועל יוצא ממבדקים.
 • לווי הרשות המסמיכה במבדק ההסמכה.
 • מבדקים פנימיים לפי תכנית שנתית.
 • תחזוקת נהלים של הארגון.

ביצוע מבדקים פנימיים שוטפים בארגון לשמירת הסמכות ומגמת שיפור מתמיד.

 • בצוע מבדקים פנימיים בארגון על פי תכנית שנתית.
 • תכנון ולווי יישום של פעילויות מתקנות.
 • הכשרת והסמכת עורכי מבדקים פנימיים בארגון.
 • עריכת רשימות תיוג לביצוע מבדקים פנימיים, המותאמות לתהליכי
 • הארגון ומוודאות יישום דרישות התקנים והנהלים.
 • ניתוח אפקטיביות של תהליכים מחלקתיים וחוצי ארגון.

ניתוח ושיפור תהליכים הנדסיים (NPI, POC, בקרת פרויקטים, סקר סיכונים).

 • אפיון / ניתוח תהליך (PoC (Proof of Concept
 • אפיון / ניתוח תהליך NPI.
 • אפיון תהליכי בקרת פרויקטים כולל עריכת סקר סיכונים.
 • קביעת מדדים לתהליכים.
 • הדרכה ומבדקי הטמעת תהליכים בארגון.
 • קביעת פעילויות לשיפור התהליך ומעקב על האפקטיביות שלו.

ניתוח ושיפור תהליכים תפעוליים (רכש/ לוגיסטיקה הדרכה והסמכת עובדים, בקרת איכות).

 • ניתוח תהליך ביחס לתוצאות המתקבלות ועלויות הבקרה המושקעות בו.
 • קביעת מדדים לתהליך.
 • עריכת תקני ביצוע לקו יצור (workmanship).
 • הדרכה כללית עובדים בנושא איסוף ושיטות ניתוח נתונים.
 • הדרכה פרטנית לעובדים לשיפור ביצועיו במסגרת התהליך.
 • קביעת פעילויות לשיפור התהליך ומעקב על האפקטיביות שלו.

התאמה והכשרת מערכות בקרת איכות לאופי המוצרים ותהליכי היצור כולל תכנון מדדים ותכנון פעילות להשגת יעדים.

 • בקרה / ביקורת – תכנון מותאם לאופי המוצר וקווי היצור של הלקוח.
 • שיטות מדידה, איסוף נתונים ועריכת דוחות.
 • בצוע בקרה / ביקורת כולל דוחות נתונים וניתוחי ממצאים.
 • טיפול בעלויות אי איכות.
 • שיטות לצמצום עלויות האיכות הקבועות

התאמה והכשרת מערכות בקרת איכות לבקרת תהליכי התקנות ובחינת אתרים כולל תכנון מדדים ותכנון פעילות להשגת יעדים.

 • בקרה / ביקורת – תהליכי התקנות ואתרים מותאם לאופי האתר ודרישות הלקוח.
 • תכנון מדידה, איסוף נתונים ניתוח ועריכת דוחות .
 • בצוע בקרה תהליך וביקורת אתרים כולל דוחות נתונים וניתוחי ממצאים.
 • כתיבת תקני ביצוע להתקנות

הסמכה, בקרה ופיקוח על ספקים וקבלני משנה, (אופציה גם לביקורת קבלה במקור).

 • עקרונות ועריכת סיווג ספקים / קבלני משנה.
 • אפיון תהליך אישור ספק / קבלן משנה.
 • תכנון מדד איכות ספקים.
 • סקירה ועריכת מבדקי בקרה על התהליכים התפעוליים של הספק / קב"מ.
 • קביעת יעדים ו- yield-ים לקווי היצור של הספק / קב"מ.
 • הכשרת עורכי מבדקים לבצוע בקרת ספקים / קבלני משנה.
 • ביצוע בדיקות קבלה במקור.

סקרי שביעות רצון לקוחות ו/או ספקים – מבוסס על תשאול פנים אל פנים עם הלקוח/ספק.

 • מעורבות באפיון הלקוחות האסטרטגיים של החברה.
 • תכנון וכתיבת שאלון הסקר בהתאם למאפיינים המוגדרים על ידי החברה.
 • ניהול תהליך ביצוע הסקר ( מיילים / דואר / תשאול אישי).
 • ניתוח ממצאים.
 • הפקת דו"ח כולל המלצות לפעילויות מתקנות ומנעות.

מתן יעוץ כללי בניהול ובקרת איכות.

בנוסף למתן תמיכה ויעוץ בכל הנושאים הרשומים בתפריט השירותים, GQS תומכת גם כתיבת מדריך איכות לארגון, כתיבת תכניות איכות לפרוייקטים, עזרה בניתוח נתוני איכות והכנת סקרי הנהלה לנושא איכות.

כמו כן GQS מעבירה הדרכות והכשרות בנושאים הבאים: עריכת מבדקים, שיטות להסמכה ובקרת ספקים, הכשרה בסיסית לבקרת איכות.