שיפור איכות ספקים

  1. מדידת איכות ספקים מתרכזת בדרך כלל, ברוב החברות המודדות, במדידת הכשל של הפריטים המתקבלים  מהספקים, כשל אשר רובו ככולו מתגלה בביקורת קבלה או בקווי ההרכבה והאינטגרציה של החברה, לעתים גם אחרי כמה חדשים לאחר שהפריטים התקבלו במחסן החברה עם בקורת הקבלה היא מתמקדת בזיהוי ובחינה חזותית כללית .
  2. מאחר והמטרה היא לקבל מוצרים / שירותים העונים לדרישות ההזמנה באופן ישיר ובעקיפין להוריד העלויות הקשורות במערך הקבלה והטיפול בפריטים או שירות לקוי, נדרש  לאפיין דרך להבאת הספקים למעמד של ספק מוסמך המאפשר לו אספקות  STS / STP.
  3. הצלחתה של תכנית שיפור איכות ספקים לא תהיה מלאה אם לא תטפל בשלושה מישורים במקביל:

1)      תשתית המדידה והבקרה על הספקים.

2)      הממשק להעברת מידע בין החברה לספק.

3)      ביצועי האיכות של הספק.

  1. תשתית בחברה

הפעילויות בחברה המחייבות סיקור הן בדרך כלל:

1)      עדכון סיווג הספקים לפי טכנולוגיה ומסובכות מוצר.

2)      קישור מק"ט – ספק.

3)      אפיון דרישות איכות של החברה, העברתם ודרישת מחויבות של כל ספק לעמוד בהן .

4)      אפיון של מדד ספקים המכליל בתוכו גם את מימד האיכות.

5)      מדידה ועריכת דו"ח איכות ספקים.

6)      קביעת עקרונות הטיפול בספקים שעומדים / חורגים מיעדי המדד (תגמולים חיוביים שליליים).

7)      בחינה וטיפול בהיזון החוזר מהספקים לבעיות היצוריות של המוצר / השירות המסופק.

  1. שיפור הממשק בין החברה לספק

1)      סקירת התהליך במטרה לשפר העברת המידע הנמסר לספקים ופיקוח על יישומה (תיק מוצר, שינויים הנדסיים, הוראות הנדסיות, אישורי חריגים זמניים למנות או תלות תאריך וכו').

2)      אפיון תהליך העברת בעיות המתגלות בחברה או אצל הלקוח לספקים, קביעת מעורבות החברה בתהליכי הניתוח, הפעילויות המתקנות והמונעות, וכן שיטת איסוף המידע ודיווחים.

3)      קביעת תהליך NPI (new product introduction) או NSI (new service introduction)  בין החברה לספק עד לאישור יצור/ מתן שירות שוטף, בתלות לטכנולוגיה ומורכבות המוצר/שירות.

4)      בצוע סקר ספקים שמטרתו לקבל היזון חוזר על הממשק בינם לבין החברה מנקודת מבטם.

  1. שיפור ביצועי איכות של ספקים

1)      סקירת תהליך יצור של כל ספק לכל מוצר / שירות.

2)      אישור מפרטי הבחינה, תהליך בצוע הבחינה (כולל כלים) וטופסי הדיווח לכל מוצר/שירות.

3)      קביעת יעדי איכות (YIELD) לכל מוצר/שירות ואשור תכנית הספק להגעת היעדים שנקבעו.

4)      ביצוע בדיקות קבלה למוצרים, כחלק מ"חינוך הספק" לצורת העבודה עם החברה, בשלב ראשון, ובמטרה להגיע לאספקות STS / STP בשלב שני.

5)      ישיבות איכות חודשיות עם כל ספק שלא בסטאטוס ספק מוסמך לסקירת בצועים ותכניות שיפור.

6)      ייזום של מתן הדרכות ייעודיות, לכל ספק שימצא הצורך, לשיפור המקצועיות שלו.